O nas

Uważamy, że każde dziecko jest darem Boga. Dlatego pragniemy wspierać jego spójny rozwój w sferze społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej i duchowej. Wierzymy, że tylko holistyczne podejście do młodego człowieka gwarantuje jego harmonijny i szczęśliwy rozwój. Poza sferą edukacyjną bardzo zależy nam, aby dziecko miało impuls do kształtowania swojego charakteru, dzięki czemu będzie podejmowało właściwe decyzje życiowe.

Pragniemy, aby dzieci zdobywałe wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną aktywność, a zadaniem nauczycieli jest współpraca z uczniem w procesie wychowawczym oraz inspirowanie go do rozwijania talentów powierzonych mu przez Boga.

Prowadzimy również dzieci do osiągnięcia samodzielności. W ten sposób kształcą one swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności. Zależy nam, aby wiedziały, że każdy z nich jest inny i każdego Bóg kocha.

Poprzez łączenie w grupy dzieci w różnym wieku, pragniemy stworzyć im możliwość wzajemnego uczenia się od siebie.

Większość naszego czasu spędzamy otoczeni przyrodą, co daje nam i dzieciom dużą radość.

Indywidualna praca

Każde dziecko rozwija się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, dlatego powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane. Każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i indywidualną opiekę wychowawcy.